ایران؛ آیین و فرهنگ

ایران؛ آیین و فرهنگ تألیف محمودرضا افتخارزاده، در موضوع دین و فرهنگ ایرانیان باستان نوشته شده و کوشیده است تا ضمن تبرئه آیین و فرهنگ باستان از اتهام‌های موافقان و مخالفان، تصاویر مستندی از گذشته کلامی، آیینی، سیاسی، اجتماعی تاریخی ایران باستان ارائه کند.

ایران؛ آیین و فرهنگ
ایران؛ آیین و فرهنگ
پدیدآورانافتخارزاده، محمودرضا
ناشررسالت قم
مکان نشرایران - تهران
سال نشر1377
چاپنخست
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
DSR ۱۴۲، /الف۷،الف۹

روش نویسنده، توصیفی تحلیلی بوده و با استناد به منابع مهم ایران باستان و آثار محققان، کتاب را در پنج بخش اصلی به نگارش درآورده است. بخش نخست، گرچه عنوان مقدمه دارد، اما مفصل است و در آن چگونگی توجه مورخان یونانی و رومی به تاریخ ایران و انگیزه آن‌ها را بررسی کرده است. سپس در ادامه مهم‌ترین منابع اصیل را که میراث معنوی ایران باستان محسوب می‌شوند، از جمله اوستا و متون زرتشتی، کتیبه‌های باستان و شاهنامه و روایت‌های داستانی که کم و بیش به فرهنگ و دین ایرانیان باستان اشاره ‌کرده‌اند، می‌شناسد.

بخش دوم، مشتمل بر تحقیقی در ویژگی‌های جامعه آریایی و آداب و رسوم و خلق و خوی ایشان است. در بخش سوم، ماهیت و مبانی نهضت زرتشت و اقبال و ادبار موافقان و مخالفان و میراث معنوی او بررسی شده است. نویسنده در بخش چهارم، نگاهی به شرایط دین زرتشت پس از دوران زرتشت انداخته است. ازاین‌رو، توجه زرتشتیان به مفاهیم آریایی پیشین زرتشتی، برخی مبانی آیینی و فرهنگی، تعالیم و احکام دینی، عبادات و احکام و حدود شرعی بحث شده‌اند. بررسی جهان‌بینی زرتشتی به‌ویژه آموزه ثنویت، نگاه دین زرتشتی به انسان به‌ویژه زن، آخرالزمان و ظهور منجی و معرفی و توصیف خلق‌وخوی ایرانی برآمده از دوران دینی و تاریخی و سیاسی، مطالب بخش آخر را تشکیل می‌دهند[۱].

پانویس

  1. شرفایی، محسن؛ اکبری چناری، علی، ص17-18

منابع مقاله

شرفایی، محسن؛ اکبری چناری، علی، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان (دفتر چهارم: ادیان ایران باستان)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، 1396.

وابسته‌ها