اندیشه‌های فلسفی امام خمینی(س): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۴ مهٔ ۲۰۲۴

‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴

‏۱۰ آوریل ۲۰۲۴

‏۹ آوریل ۲۰۲۴

‏۸ آوریل ۲۰۲۴

‏۱۵ مارس ۲۰۲۴

‏۱۴ مارس ۲۰۲۴

‏۱۲ مارس ۲۰۲۴

‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۳

‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۳

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۳

‏۷ ژوئن ۲۰۲۳

‏۶ ژوئن ۲۰۲۳