الواجب الکفائي: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱

‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰

‏۲۲ اوت ۲۰۱۹

‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۹

‏۵ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۴ اوت ۲۰۱۸

‏۳ اوت ۲۰۱۸

‏۲ اوت ۲۰۱۸

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۸

‏۲۷ مهٔ ۲۰۱۸

‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۸