الهیات مسیحی در قرن بیستم: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۳

‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۳

‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۳

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۳