الهیات جدید: مجموعه مقالات

الهیات جدید: مجموعه مقالات اثر شهرام پازوکی و دیگران، که مشتمل بر شازنده مقاله پژوهشی است که در آن به یکی از مهم‌ترین مسائل عصر جدید یعنی الاهیات جدید، مسئله خداشناسی و نسبت آن با انسان مدرن پرداخته است.

الهیات جدید: مجموعه مقالات
الهیات جدید: مجموعه مقالات
پدیدآورانپازوکی، شهرام
ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مکان نشرایران - تهران
سال نشر1383
چاپاول
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
BR ۱۱۸/الف۷

این کتاب قبلاً با نام فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، شماره 5 و 6 منتشر شده است. مؤلفان و مترجمان این مجموعه مقالات به رابطه الاهیات مسیحی با موضوع‌های گوناگونی چون اسطوره‌شناس، ادبیات، تاریخ و...، پرداخته‌اند و آن‌ها را از منظرهای گوناگون بررسی کرده‌اند؛ مثلاً مقاله «مسیحیت از عیسی تا یوحنا» نوشته د. ل. کارمُدی و ج. ت. کارمدی، چارچوبی کلی از صدور مسیحیت و و رویدادها و تحولات مهم آن ارائه می‌کند. در بخش نخست، نویسندگان مقاله وضعیت یهودیان و دیانت یهود را شرح داده‌اند و دیدگاه‌‌های گروه‌های مختلف یهود درباره شریعت موسی(ع) را برمی‌شمرند. بخش دوم به شرح حال عیسی(ع) و توصیف شخصیت او اختصاص دارد. و در بخش‌های بعدی مقاله، نویسندگان آرای مؤلفان اناجیل را به تفصیل برمی‌شمرند و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها را ذکر می‌کنند.

مقاله «عیسی مسیح و اسطوره‌شناسی» نوشته بولتمان ترجمه بخشی از سخنرانی مؤلف است. بولتمان در این سخنرانی‌ها می‌کوشد معنا و مفهوم نظریه بحث‌انگیز خود در باب «اسطوره‎‌زدایی» را تا آنجا که بتوان با زبانی روشن برای مخاطبان غیر آلمانی‌زبان خود که با دیدگاه‌های مبتنی بر الاهیات وجودی آشنایی دقیق ندارند، روشن سازد. بدین‌منظور بولتمان نخست معنای الاهیات وجودی و زمینه تاریخی نگرش اسطوره‌ای نهفته در عهد جدید را به یاری روش تأویلی خود آشکار می‌کند و سپس نشان می‌دهد که چرا درک معنای حقیقی پیام یا بشارت (Krigma) مسيحی در عصر جدید، یعنی عصر رواج جهان‌بینی علمی و ضداسطوره‌ای، فقط به یاری اسطوره‌زدایی از مسیحیت ممکن می‌گردد[۱].

پانویس

  1. ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، ص75-76

منابع مقاله

ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان (دفتر اول: مسیحیت)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، 1392ش.

وابسته‌ها