الشيخ عبدالقادر الجيلاني و أعلام القادرية

الشيخ عبدالقادر الجيلاني و أعلام القادرية، اثر محمد درنیقه، درباره زندگی و آراء و نظرات شیخ عبدالقادر گیلانی و نیز دیگر بزرگان قادریه است.

الشيخ عبد القادر الجيلاني و أعلام القادرية
الشيخ عبدالقادر الجيلاني و أعلام القادرية
پدیدآوراندرنيقه، محمد احمد (نویسنده)
ناشرالدار العربية للموسوعات
مکان نشرلبنان - بيروت
سال نشر1427ق. = 2006م.
چاپيکم
موضوععبد القادر جيلاني، عبد القادر بن ابي صالح، ??? - ?61ق. - سرگذشت‌نامه

قادريه تصوف - متون قدیمی تا قرن 14

عرفان - دفاعيه‎‌ها و رديه‎‌ها
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‎‏/‎‏ع‎‏2‎‏د‎‏4 / 292/34 BP
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

در قرن پنجم (یازدهم میلادی) مردم زمانه از عصر نبوت فاصله گرفتند و ارواح در غفلت و سرگرمی فرو رفتند و اخلاق تباه شد و اختلافات گسترش یافت و وسوسه‌ها و تهمت‌ها و کینه‌ها افزوده گردید. جنگ‌های داخلی و خارجی فراوان گردید و مردم در مصیبت‌ها و بلاها گرفتار شدند و در هم شکستند[۱].

تصوف اسلامی نیز با شیوع ادعای وصول به حقیقت، همه فرایض و تکالیف شرعیه را کنار نهاد و در سراشیبی انحراف از مسیر اعتدال گرفتار گردید و به دنبال چنین تفکری، انواع شطحیات و زدوخوردها و نظریات فلسفی مانند وحدت وجود و اتحاد و حلول شکل گرفت. به‌علاوه جهل بسیاری از شیوخ صوفیه موجب پیدایش افراد جاهل و عوام‌فریب گردید که افسانه‌ها و خرافات را منتشر می‌کردند و حقه‌بازی و حیله‌گری را منتشر می‌کردند. این جماعت، تصویر اسلام و واقعیت تصوف را تحریف کردند و عقل را به پایین‌ترین سطوح آن رساندند. در چنین عصری گروهی از مردم به تصوف روی آورده، تا آن را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف و ارضای جاه‌طلبی‌های خود قرار دهند[۲].

ازاین‌رو در نقاط مختلف کشورهای اسلامی عالمان ربانی و وارثان دین محمدی(ص) قیام کردند و مردم را به بازگشت به ایمان واقعی دعوت کردند و شیخ عبدالقاهر گیلانی در صف اول مبلغان قرار داشت.

نوشتن درباره شیخ عبدالقادر در پایان قرن بیستم، یک ضرورت فوری است؛ زیرا انسان اکنون بیش از هر زمان دیگری فشار آموزه‌های مادی‌گرایانه را احساس می‌کند. فشار نیازهای بدن و معیشت سخت، به او هجوم آورده، او نیازمند به چیزی است که ذهنش را خشنود سازد و روحش را پر کند و اعتماد به نفس او را به او بازگرداند[۳].

نویسنده این کتاب را به دو قسمت تقسیم نموده است؛ در قسمت اول، به بررسی زندگی و آراء و نظرات شیخ عبدالقادر گیلانی و در قسمت دوم، به اعلام و بزرگان قادریه پرداخته که کوشیدند راه شیخ عبدالقادر را بروند[۴].

بخش اول کتاب، از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول، به زندگانی شیخ عبدالقادر گیلانی پرداخته شده و در آن از نسب ایشان و ولادت و پرورش ایشان و نیز از وفات، تألیفات و شخصیت ایشان سخن گفته شده است[۵]. در فصل دوم، به آراء ایشان در مقامات و احوال طریق صوفیه پرداخته شده است[۶] که برخی از آن مقامات عبارتند از: توبه[۷]، ورع[۸]، خلوت[۹]، زهد[۱۰]، محبت به خدای تعالی[۱۱]، محبت به رسول[۱۲] و...

در بخش دوم که با عنوان فصل سوم از آن یاد شده، به توضیح درباره برخی از اعلام و بزرگان صوفیه قادریه پرداخته شده که درآن نام 319 تن از بزرگان صوفیه وجود دارد[۱۳].

پانویس

 1. ر.ک: مقدمه، ص9
 2. ر.ک: همان، ص10
 3. ر.ک: همان
 4. ر.ک: همان، ص13
 5. ر.ک: متن کتاب، ص14-38
 6. ر.ک: همان، ص39
 7. ر.ک: همان، ص42
 8. ر.ک: همان، ص49
 9. ر.ک: همان، ص54
 10. ر.ک: همان، ص57
 11. ر.ک: همان، ص65
 12. ر.ک: همان، ص71
 13. ر.ک: همان، ص113-333

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها