الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبدالقادر الجيلاني: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۸ آوریل ۲۰۲۳

‏۲۴ اوت ۲۰۲۲

‏۲۳ اوت ۲۰۲۲

‏۱۸ اوت ۲۰۲۲

‏۱۲ اوت ۲۰۲۲