التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی
(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

‏۱۰ شهریور ۱۴۰۱

‏۹ شهریور ۱۴۰۰

‏۲۵ خرداد ۱۳۹۹

‏۲۰ بهمن ۱۳۹۸

‏۱۳ آبان ۱۳۹۷

‏۴ مهر ۱۳۹۷

‏۲ مهر ۱۳۹۷

‏۲۴ شهریور ۱۳۹۷

‏۱۲ شهریور ۱۳۹۷

‏۱۰ شهریور ۱۳۹۷

‏۱ شهریور ۱۳۹۷

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۷

‏۲۵ مرداد ۱۳۹۷

‏۲۱ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۸ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۴ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۱ مرداد ۱۳۹۷

‏۲۴ تیر ۱۳۹۷

‏۱۴ تیر ۱۳۹۷

‏۱۲ تیر ۱۳۹۷

‏۶ خرداد ۱۳۹۷

‏۳ خرداد ۱۳۹۷

‏۲۳ اسفند ۱۳۹۶

‏۱۴ بهمن ۱۳۹۶

‏۱۶ دی ۱۳۹۶

‏۱۱ آذر ۱۳۹۶

‏۲۷ مهر ۱۳۹۶

‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶

‏۴ شهریور ۱۳۹۶

‏۱ شهریور ۱۳۹۶

‏۱۰ مرداد ۱۳۹۶

‏۱ تیر ۱۳۹۶

‏۲۶ فروردین ۱۳۹۶

‏۴ فروردین ۱۳۹۶

‏۳۰ اسفند ۱۳۹۵

‏۲۲ اسفند ۱۳۹۵

‏۱۹ اسفند ۱۳۹۵

‏۲ بهمن ۱۳۹۵

‏۱۴ دی ۱۳۹۵

‏۲۸ آذر ۱۳۹۵

‏۳ آذر ۱۳۹۵

‏۱۲ آبان ۱۳۹۵

‏۲۴ مهر ۱۳۹۵

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)