التذکرة في الوعظ

التذكرة في الوعظ، نوشته جمال‌الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (597ق)، از دانشمندان بزرگ حنبلی‌مذهب است که در دانش‌های گوناگون نظیر فقه، اصول فقه، تفسیر، حدیث، اخبار و تاریخ چیره‌دست بوده است. این کتاب با تحقیق طه عبدالرئوف سعد چاپ شده است. ابن جوزی کتابش را در بیست‌وچهار مجلس تنظیم کرده است. روش او در اندرزگویی (وعظ) خطابی است[۱]‏ و معمولاً در همان آغاز و نیز در جای‌جای موعظه‌هایش سخن را با آوردن شعر زینت می‌بخشد. وی بیشتر از آیات قرآن نسبت به احادیث برای اتقان کلامش بهره برده و برخی از آیات قرآن را نیز تفسیر کرده است[۲]‏.

التذکرة في الوعظ
التذکرة في الوعظ
پدیدآورانابن جوزی، عبدالرحمن بن علی (نویسنده) سعد، طه عبد الروف (محقق)
ناشردار ابن خلدون
مکان نشرمصر - اسکندریه
سال نشر13ش.
چاپچاپ یکم
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏/الف?ت? / 10/5 BP

سمت و سوی مباحث‌ ابن جوزی عبارت است از: عبودیت خدای یگانه‌ای که پروردگار جهان هستی است و شأنیت پرستش دارد و اینکه باید آدمیان به او پناهنده شوند و خودشان را از یک‌سو، با درک انسانیت خویش و از سوی دیگر، با شوق بندگی خداوند و بایستگی ترس و هراس از او به مقام بندگی برسانند و پایان نیکویی را در انتهای زندگی داشته باشند و به بهشت جاویدانش دست یابند.

ابن جوزی بخشی از زندگی‌اش را در زمان دو جنگ صلیبی گذرانده است؛ ازاین‌رو، ترغیب مسلمانان به نبرد با کفار صلیبی برای وی اهمیت داشته و یک مجلس را به جهاد در راه خدا ویژه کرده است؛ با اینکه در مجالس اندرزگویی کمتر به این دست موضوع‌ها پرداخته می‌شود[۳].‏

پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص6-197
  2. ر.ک: همان، ص147
  3. ر.ک: همان، ص168

منابع مقاله

متن کتاب.

وابسته‌ها