الإمتاع و المؤانسة: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۲

‏۳۱ اوت ۲۰۲۱

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

‏۴ نوامبر ۲۰۱۸

‏۵ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ اوت ۲۰۱۸

‏۱۶ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۷ اوت ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۴ مارس ۲۰۱۸

‏۵ مارس ۲۰۱۸

‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱۶ آوریل ۲۰۱۷

‏۶ آوریل ۲۰۱۷

‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۶

‏۸ مهٔ ۲۰۱۶