الأقسام في القرآن الكريم؛ دراسة مبسطة حول الأقسام الواردة في القرآن الكريم: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۹ شهریور ۱۴۰۰

‏۲۰ آذر ۱۳۹۹

‏۲۵ خرداد ۱۳۹۹

‏۱۹ خرداد ۱۳۹۹

‏۵ فروردین ۱۳۹۹

‏۹ تیر ۱۳۹۸

‏۲۵ اسفند ۱۳۹۷

‏۱۶ اسفند ۱۳۹۷

‏۲۹ آبان ۱۳۹۷

‏۱۴ آبان ۱۳۹۷

‏۱۳ آبان ۱۳۹۷

‏۲ آبان ۱۳۹۷

‏۱۳ مهر ۱۳۹۷

‏۲ مهر ۱۳۹۷

‏۱۰ شهریور ۱۳۹۷

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۷

‏۲۳ مرداد ۱۳۹۷

‏۵ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۲ تیر ۱۳۹۷

‏۹ تیر ۱۳۹۷

‏۲۲ خرداد ۱۳۹۷

‏۲۸ بهمن ۱۳۹۶

‏۱۶ دی ۱۳۹۶

‏۵ دی ۱۳۹۶

‏۲۰ مهر ۱۳۹۶

‏۲۹ شهریور ۱۳۹۶

‏۲۸ شهریور ۱۳۹۶

‏۱۶ مرداد ۱۳۹۶

‏۳۱ تیر ۱۳۹۶

‏۲۷ تیر ۱۳۹۶

‏۱۹ تیر ۱۳۹۶

‏۱۷ تیر ۱۳۹۶