اضافه اشراقیه در شرح قصیده ابداعیه

اضافة اشراقیه در شرح قصیده ابداعیه، شرح فارسی محمد خواجوی (1391-1313ش) بر قصیده حکیم و عارف عهد قاجاری سید قطب‌الدین نیریزی (درگذشته 1173ق) است. قصیده ابداعیه به عربی در مراتب خلقت سروده شده است.

اضافه اشراقیه در شرح قصیده ابداعیه
اضافه اشراقیه در شرح قصیده ابداعیه
پدیدآورانخواجوی، محمد (شارح) نیریزی، سید قطب‌الدین محمد (نویسنده)
عنوان‌های دیگرقصیده ابداعیه. شرح الاضافة الاشراقية في شرح قصيدة الإبداعية
ناشرمولی
مکان نشرایران - تهران
سال نشر1430ق. = 1387ش.
چاپچاپ دوم
شابک964-5996-20-1
موضوعنيریزی، قطب‌الدین محمد، 1100 - 1173ق. قصیده الابداعیه - نقد و تفسیر

عرفان

هستی شناسی

خدا شناسی

شعر عربی - قرن 12ق.

شعر عرفانی - قرن 12ق.
زبانفارسی - عربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‎‏/‎‏ن‎‏9‎‏ ‎‏ق‎‏6042223 / 284/2 BP

شارح در مقدمه کتاب، شرح حال ارزشمندی از سید قطب‌الدین نیریزی به رشته تحریر درآورده است. سپس از صفحه پانزده آن به معرفی چهارده اثر نیریزی پرداخته است. دهمین اثر همین قصیده ابداعیه مورد بحث است[۱]‏. این قصیده شامل 171 بیت است که دوازده بیت آن همراه با شرح الخطاب در کتاب میزان الصواب نیریزی چاپ شده است[۲]‏. شیوه شرح بدین ‌صورت است که شارح یک یا چند بیت از اشعار نیریزی را با ذکر «قال قدس‌سره» ذکر کرده و سپس به شرح و توضیح آن اقدام کرده است.

شارح برای اثبات اطلاق نور بر وجود و اطلاق وجود بر نور، فصلی را عنوان و اقوال بزرگان این فن را به‌طور مستوفی نقل کرده تا برای خواننده گرامی نکته ابهامی باقی نماند[۳]‏. همچنین برای توضیح مبحث وجود حق و اسماء و اعیان ثابته بابی افتتاح کرده و در ضمن ایراد مطالب از فصول دوازده‌گانه مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، باب اول و دوم و سوم را که بحث درباره وجود حق و اسماء او و اعیان ثابته است، توضیح داده است[۴]‏.

شارح در خاتمه، این کتاب را حاصل عمری مطالعه و تحقیق و تلمذ دانسته و توصیه کرده که حال که آن را به این نحو فارسی ساده و دسته‌شده در اختیار خواننده گذارده، قدرش را بداند و آن را از نفوس شقیه محفوظ و پنهان بدارد[۵]‏.

پانویس

  1. ر.ک: شرح حال ناظم، ص31
  2. ر.ک: خطبه کتاب، ص4
  3. ر.ک: همان، ص7
  4. ر.ک: همان، ص11
  5. ر.ک: متن کتاب، ص215-214

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها