ابن ‌هانی اندلسی، محمد بن ‌هانی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۳

‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳

‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۳

‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۳