ابن بسطام، حسین

حسین بن بسطام بن شاپور زيات نيشابورى (متوفای 401ق)، محدث شيعى امامى سدۀ 4ق10/م بود. از زندگى وى چندان اطلاعى در دست نيست. پدرش بسطام و عموهایش زكريا، زياد و حفص، از ثقات بوده و از امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) روايت كرده‌اند. خوانسارى وى را هم طبقۀ كلينى و ابن قولویه قمى دانسته است. حر عاملى او را از راویان حديث ذكر كرده است.

ابن بسطام، حسین
نام ابن بسطام، حسین
نام‌های دیگر زی‍ات‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن ب‍س‍طام‌

زی‍ات واس‍طی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن ب‍س‍طام

نام پدر بسطام
متولد سدۀ 4ق
محل تولد
رحلت 401ق
اساتید
برخی آثار طب الأئمة علیهم‌السلام (ابن بسطام)

طب الأئمة علیهم‌السلام (ابن بسطام، فارسی)

کد مؤلف AUTHORCODE04519AUTHORCODE

آثار

کتاب «طب الائمة» را او و برادرش ابوعتاب (عبدالله بن بسطام) تأليف كرده‌اند. این کتاب بسيار سودمند است و در آن در باب بهداشت خوراكى‌ها و منافع آنها و نيز ادعيه و تعویذها گفت و گو شده است.[۱] 

پانویس

  1. مقیمی، قهار، ج3، ص112

 

منابع مقاله

مقیمی، قهار، دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ دوم، 1374


وابسته‌ها