إعراب القرآن الكريم (دعاس): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۱ آذر ۱۴۰۱

‏۱۵ فروردین ۱۴۰۱

‏۹ بهمن ۱۴۰۰

‏۱۴ آذر ۱۴۰۰

‏۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

‏۳۱ شهریور ۱۳۹۸

‏۱۷ مرداد ۱۳۹۸

‏۱۶ مرداد ۱۳۹۸

‏۶ تیر ۱۳۹۸

‏۲۲ آبان ۱۳۹۷

‏۱۴ آبان ۱۳۹۷

‏۱ آبان ۱۳۹۷

‏۴ مهر ۱۳۹۷

‏۱ مهر ۱۳۹۷

‏۲۴ شهریور ۱۳۹۷

‏۷ شهریور ۱۳۹۷

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۷

‏۲۲ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۸ مرداد ۱۳۹۷

‏۳۰ تیر ۱۳۹۷

‏۱۲ تیر ۱۳۹۷

‏۹ تیر ۱۳۹۷

‏۷ تیر ۱۳۹۷

‏۶ تیر ۱۳۹۷

‏۵ تیر ۱۳۹۷

‏۲۳ خرداد ۱۳۹۷

‏۶ خرداد ۱۳۹۷

‏۳ خرداد ۱۳۹۷

‏۱۰ فروردین ۱۳۹۷

‏۲۳ اسفند ۱۳۹۶

‏۲۷ آذر ۱۳۹۶

‏۱۳ مهر ۱۳۹۶

‏۲۸ مرداد ۱۳۹۶

‏۲۶ مرداد ۱۳۹۶

‏۲۰ خرداد ۱۳۹۶

‏۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

‏۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

‏۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

‏۱۰ آبان ۱۳۹۵

‏۱۸ مهر ۱۳۹۵

‏۵ مهر ۱۳۹۵

‏۱۳ تیر ۱۳۹۵

‏۱۲ تیر ۱۳۹۵

‏۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵