أسئلة أبي‌سعيد أبي‌الخير من الشيخ: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۰ شهریور ۱۴۰۱

‏۲۴ بهمن ۱۴۰۰

‏۱۶ مرداد ۱۴۰۰

‏۲۵ خرداد ۱۳۹۹

‏۳۰ تیر ۱۳۹۸

‏۲۵ اسفند ۱۳۹۷

‏۲۹ آبان ۱۳۹۷

‏۲۸ آبان ۱۳۹۷

‏۲۲ آبان ۱۳۹۷

‏۱۴ آبان ۱۳۹۷

‏۵ مهر ۱۳۹۷

‏۴ مهر ۱۳۹۷

‏۱ مهر ۱۳۹۷

‏۲۷ شهریور ۱۳۹۷

‏۲۸ مرداد ۱۳۹۷

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۲ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۱ مرداد ۱۳۹۷

‏۵ مرداد ۱۳۹۷

‏۲۸ تیر ۱۳۹۷

‏۶ تیر ۱۳۹۷

‏۵ تیر ۱۳۹۷

‏۲۹ خرداد ۱۳۹۷

‏۲۳ خرداد ۱۳۹۷

‏۹ خرداد ۱۳۹۷

‏۵ خرداد ۱۳۹۷

‏۱۶ بهمن ۱۳۹۶