آشنایی با علوم قرآنی (حلبی)

آشنايى با علوم قرآنى را على اصغر حلبى پيرامون مسائل مختلف علوم قرآنى نوشته شده است. مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر مى‌باشد در این کتاب برخى از مسائل مهم علوم قرآنى را همچون: تفسير، تاویل، مصادر تفسير، اعجاز و...بررسى نموده است.

آشنایی با علوم قرآنی
آشنایی با علوم قرآنی (حلبی)
پدیدآورانحلبی، علی‎ اصغر (نویسنده)
عنوان‌های دیگرمقدمات لازم برای فهم قرآن مجید
ناشراساطير
مکان نشرتهران - ایران
سال نشر1374 ش
چاپ4
موضوعقرآن - علوم قرآنی
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏69‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏8‎‏آ‎‏5
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

ساختار

کتاب داراى یک مقدمه و 9 فصل به ترتیب زير است: فصل اول: تفسير، تاویل و تنزيل فصل دوم: مصادر تفسير فصل سوم: مفسران بزرگ فصل چهارم: تاريخ قرآن فصل پنجم:اقسام قرآن شامل: محكم و متشابه/ناسخ و منسوخ/عام و خاص/و مجمل و مفصل فصل ششم:اعجاز قرآن فصل هفتم:آفريده يا ناآفريده بودن قرآن فصل هشتم:علوم قرآنى شامل: قراءت‌ها/مجازات/تجوید/حديث/مراتب اهل حديث/کتاب‌هاى حديث اهل سنت/کتاب‌هاى حديثى شيعه/اقسام حديث/فقه/مذاهب مهم فقهى/و اصول فقه فصل نهم:علم كلام شامل: تعريف/موافقان و مخالفان علم كلام/تاريخچۀ علم كلام/مباحث كلامى قرآن مجيد/علم كلام نزد شيعه

گزارش محتوا

وى در فصل اول، سه واژۀ تاویل، تفسير و تنزيل را توضيح داده[۱]، در فصل دوم منابع تفسير و شيوۀ طبقات اهل تفسير را در دو روش(نقلى و عقلى) تشريح نموده است[۲] در فصل سوم برخى از مفسران بزرگ اسلامى همچون طبرسى، شيخ طوسى،طبرى،زمخشرى و علامه طباطبائى را همراه با شيوۀ تفسيرى آنها نام برده است[۳]. در فصل چهارم اسامى و اوصاف قرآن را بحث نموده است[۴]. در فصل پنجم مباحثى همچون محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص را توضيح مى‌دهد[۵]. در فصل ششم اعجاز قرآن و اقوال دانشمندان اسلامى، همراه با وجوه اعجاز مورد بررسى قرار گرفته است[۶]. در فصل هفتم از مخلوق يا قديم بودن قرآن سخن گفته، مختصرى از تاريخچه بحث آنرا نيز بيان كرده است[۷]. در فصل هشتم برخى از علوم مربوط به قرآن مانند علوم تجوید را توضيح مى‌دهد[۸] و در فصل نهم به بحث كلامى پرداخته، علم كلام را توضيح مى‌دهد[۹]. نكتۀ قابل ذكر این است كه برخى از مطالب این کتاب هيچ ارتباطى با مباحث علوم قرآنى ندارد(همچون فصل نهم يا برخى از مباحث فصل هشتم)، از طرف ديگر در بيان مطالب سير منطقى رعايت نشده است.

ویژگى‌ها

 1. فصل اول:در این فصل سه واژۀ: تفسير، تاویل و تنزيل رااز نظر لغت و اصطلاح معنا نموده، برای هر كدام از آنها آياتى از قرآن را مثال مى‌زند، در ادامه سير تكامل تفسير را بيان مى‌كند.
 2. فصل سوم:در این فصل به شرح حال مفسران بزرگ اسلامى پرداخته برخى از آنان همچون طبرسى-طبرى -شيخ طوسى و علامه طباطبايى را همراه با روش تفسيرى آنان توضيح مى‌دهد.
 3. فصل پنجم:در این فصل مباحثى همچون: محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ را به صورت اختصار توضيح مى‌دهد.برای هر كدام آياتى را مثال مى‌زند.
 4. فصل ششم:در این فصل از اعجاز قرآن سخن گفته، بدين منظور ابتدا اعجاز را از نظر لغت و اصطلاح معنا نموده، سپس وجوه اعجاز قرآن را در محورهاى: فصاحت و بلاغت، اخبار غيبى قرآن، و سبک و اسلوب در بيان مطالب توضيح مى‌دهد.
 5. فصل هفتم: مسالۀ مخلوق يا قديم بودن قرآن را در این فصل بحث نموده، ديدگاه‌هاى مختلف را همراه با ادلۀ آنها توضيح مى‌دهد.

نسخه شناسى

کتاب یک جلد، متن آن فارسی و داراى 278 صفحه مى‌باشد كه مشخصات آن به قرار زير است:

 1. نوع كاغذ: معمولى
 2. جلد:شومیز
 3. نوبت چاپ:چهارم
 4. تاريخ انتشار:سال 1374
 5. ناشر:انتشارات اساطير
 6. تيراژ:3 هزار نسخه
 7. داراى فهرست موضوعات کتاب
 8. مؤلف:على اصغر حلبى
 9. کتاب:آشنايى با علوم قرآنى

پانويس

 1. ر.ک: حلبی، علی‎ اصغر، ص17-18
 2. ر.ک: همان، ص29-40
 3. ر.ک: همان، ص41-92
 4. ر.ک: همان، ص 93-116
 5. ر.ک: همان، ص117-127
 6. ر.ک: همان، ص 129-138
 7. ر.ک: همان، ص 139-148
 8. ر.ک: همان، ص149-211
 9. ر.ک: همان، ص213-270

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب