تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیری‌‌تان پررنگ هستند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۱۴ آذر ۱۴۰۱ ‏۱۸:۱۶
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۹ آذر ۱۴۰۱

     ‏۲۳:۴۹  مطلع انوار: احوال دانشوران شیعه پاکستان و هند تفاوتتاریخچه +۷۰ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۲۳:۴۲  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Hbaghizadeh‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۴۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها 576044 به عنوان نسخهٔ تأییدشده «مطلع انوار: احوال دانشوران شیعه پاکستان و هند» تنظیم شد. ‏
     
‏۱۸:۱۷ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها 576029 به عنوان نسخهٔ تأییدشده «شیعه و پایه‌گذاری علوم اسلامی» تنظیم شد. ‏
     ‏۱۸:۴۷  شیعه و پایه‌گذاری علوم اسلامی تفاوتتاریخچه +۷۵ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها