تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیری‌‌تان پررنگ هستند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۷ مارس ۲۰۲۳ ‏۱۱:۴۰
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۴ مارس ۲۰۲۳

     ‏۲۳:۱۴  غريب القرآن في شعر العرب تفاوتتاریخچه +۶۵ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{کاربردهای دیگر| شعر (ابهام زدایی)}})
     ‏۱۷:۲۲  معاني القرآن (للفراء)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۸۲ [Hbaghizadeh‏ (۲×)]
     
‏۱۷:۲۲ (کنونی | قبلی) +۲۱۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۷:۱۷ (کنونی | قبلی) −۲۹ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۶:۲۲  تفسير أم‌الكتاب تفاوتتاریخچه +۸۳ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۵:۰۱  تفسیر حدائق الحقائق تفاوتتاریخچه +۸۸ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{کاربردهای دیگر| تفسیر سوره يوسف (ابهام زدایی)}})
     ‏۱۲:۰۱  تفسیر سورة الفاتحة تفاوتتاریخچه +۸۵ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{کاربردهای دیگر| تفسیر سوره حمد (ابهام زدایی)}})
     ‏۱۱:۵۰  تفسیر سوره حمد تفاوتتاریخچه +۸۵ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{کاربردهای دیگر| تفسیر سوره حمد (ابهام زدایی)}})

‏۲۳ مارس ۲۰۲۳

‏۲۱ مارس ۲۰۲۳

 جز   ‏۰۹:۵۳  التفسير الكبير (فخر رازی) تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه