تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیری‌‌تان پررنگ هستند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۲ مارس ۲۰۲۳ ‏۰۹:۵۳
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۱ مارس ۲۰۲۳

 جز   ‏۰۹:۵۷  الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.')
 جز   ‏۰۹:۵۶  الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.')
 جز   ‏۰۹:۵۴  حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۰۹:۵۴  التدوين في أخبار قزوين تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.')
 جز   ‏۰۹:۵۴  آینه دانشوران تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۰۹:۵۴  استدراك علی الفصل الثالث من تشريح الأفلاك تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.')
 جز   ‏۰۹:۵۱  الشريف الرضي تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۰۹:۴۹  اختران فضیلت تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.')
 جز   ‏۰۹:۴۹  النصرة لشيعة البصرة تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.')
 جز   ‏۰۹:۴۸  الشمس الساطعة؛ رسالة في ذكری العالم الرباني العلامة السيد محمدحسين الطباطبائي التبريزي تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.')
 جز   ‏۰۹:۴۸  تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۰۹:۴۴  تكملة أمل الآمل تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.')