نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی

از ویکی‌نور
نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی
NUR03213J1.jpg
پدیدآورانعظیم‌زاده اردبیلی، فائزه (نویسنده)

رضی، بی‌بی سادات (نویسنده)

پویا‌زاده، اعظم (نویسنده)
ناشربنياد قرآن
مکان نشرتهران - ایران
سال نشر1380 ش
چاپ1
شابک964-93175-0-3
موضوعقرآن - تاریخ

قرآن - تحقیق

قرآن - علوم قرآنی
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏69‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏6‎‏ن‎‏8
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود

نگرشى نوين بر تاريخ و علوم قرآنى تألیف فائزه عظيم زاده اردبيلى، دكتر بى‌بى سادات رضى، دكتر اعظم پويا زاده

كتاب پيرامون تاريخ و علوم قرآنى نوشته شده كه در آن بعضى از مباحث مهم علوم قرآن همچون مسالۀ وحى-نسخ-محكم و متشابه- مكى و مدنى-اعجاز قرآن-حروف مقطعه و...مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

از آنجا كه مؤلفين محترم از اساتيد دانشگاه هستند سعى نموده‌اند مطالب را به گونه‌اى كه مورد پسند دانشجويان قرار گيرد به رشتۀ تحرير در آورند و موضوعات آن را به صورتى ساده و قابل فهم بيان نمايند.

نظم منطقى در ترتيب مباحث كتاب رعايت نشده و مطالب آن از اتقان و استحكام علمى برخوردار نمى‌باشد از اين رو ممكن است پاسخگويى نياز علمى دانشجويان علوم قرآنى و قرآن پژوهان نباشد.

ساختار

كتاب داراى دو مقدمه(ناشر و مؤلفين) و يازده فصل مى‌باشد كه فهرست مطالب آن به شرح زير است:

فصل اول:مباحثى پيرامون آيات و سوره‌ها:شامل: آيه و مباحث آن-سوره و مباحث آن

فصل دوم:نزول قرآن و کیفیت تدوين آن

فصل سوم:بررسى منشاء اختلاف قراءات:علل اختلاف قراءات-حديث احرف سبعة

فصل چهارم:بررسى سور حروف مقطعه

فصل پنجم:بررسى پديده وحى و صور آن:اقسام وحى-تفاوت وحى با الهام - تاريخ نزول وحى-مراحل مختلف وحى-مراحل نزول قرآن.

فصل ششم:بررسى اسامى و عناوين قرآن كريم

فصل هفتم:بررسى ابعاد اعجاز قرآن شامل:اعجاز در لغت-شرايط معجزه- انواع معجزه-راه اثبات اعجاز قرآن-جنبه‌هاى اعجاز قرآن

فصل هشتم:محكم و متشابه:محكم و متشابه در لغت-محكم و متشابه از ديدگاههاى مختلف محكم و متشابه در قرآن-تاويل قرآن-عالمان به تاويل

فصل نهم:اسباب النزول و اهميت آن:معناى لغوى اسباب-اهميت و فوائد شناخت -اسباب النزول-انواع آيات و سور قرآنى در خصوص اسباب النزول

فصل دهم:بررسى اجمالى ناسخ و منسوخ:علم ناسخ و منسوخ-نسخ در لغت و اصطلاح تفاوت نسخ و تخصيص-امكان وقوع نسخ-تفاوت نسخ و بدا-اقسام نسخ

فصل يازدهم: گذرى بر مبحث مطلق و مقيد.

ويژگى‌ها

  1. فصل دهم:(بحث نسخ) در اين فصل پس از تعريف نسخ-حكم نسخ را بيان مى‌كند كه حكم ناسخ گاه سخت‌تر از منسوخ-گاهى آسانتر از آن و گاه مساوى با آن است.
  2. در همين فصل-تفاوت بين نسخ و بدا را به خوبى شرح مى‌دهد
  3. فصل پنجم-(تعريف وحى) در اين فصل پس از تعريف لغوى وحى، اقسام آن را بيان و در ادامه تفاوتهاى اصلى وحى و الهام را ذكر مى‌نمايد
  4. فصل نهم-اسباب النزول-در اين فصل پيرامون فرهنگ‌هاى قرآنى بحث نموده و فرهنگ‌هاى موجود در عربستان را بحث مى‌نمايد و در ادامه اهميت و فوائد شناخت اسباب نزول را توضيح داده و براى آن 7 فائده ذكر مى‌نمايد.
  5. فصل سوم-(منشاء اختلاف قراءات) در اين فصل، اقوال پيرامون حديث احرف سبعه را ذكر و در ادامه جواب آنها را بيان مى‌كند

اشكالات

  1. كتاب از نظر تايپ-غلطهاى فراوانى در آن يافت مى‌شود.
  2. مطالب كتاب داراى نظم منطقى نيست و خود مطالب فصول هم ارتباط چندانى با يكديگر ندارند
  3. برخى از آيات قرآن اشتباه تايپ شده و بعضى ديگر افتادگى دارد.