كتاب فيه معنی الزهد و المقالات و صفة الزاهدين

از ویکی‌نور
کتاب فيه معنى الزهد و المقالات و صفة الزاهدين
NUR74986J1.jpg
پدیدآورانابن اعرابی، احمد بن محمد (نویسنده)

نجار، عامر (مصحح)

کامل، خدیجه محمد (محقق)
ناشرمطبعة دارالکتب المصرية
مکان نشرمصر - قاهره
سال نشر1998م.
چاپچاپ یکم
شابک977-10-0143-0
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏/الف?ف? / 289/2 BP

کتاب فیه معنى الزهد و المقالات و صفة الزاهدين، نوشته ابوسعید احمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن اعرابی(341ق- 246ق) مشهور به ابوسعید اعرابی، محدث، فقیه و صوفی است که با اشراف عامر نجار و تحقیق خدیجه محمد کامل چاپ شده است. ابن اعرابی در این نوشتار چهل و شش نظر گوناگون را در بارۀ زهد می‌آورد و سپس روایت‌های مناسب هر قولی را در ذیل آن درج می‌کند و به شرح آن ها می‌پردازد.

این کتاب با مقدمۀ مبسوط عامر نجار در بارۀ زهد در اسلام، تصوف، گزارشی از برخی از بزرگان صوفیه و در پایان آن، زندگی و شخصیت ابن اعرابی همراه است.[۱]

در کلام مصنف، رابطۀ زهد با مقولات گوناگونی بررسی شده است: حمد پروردگار، فروتنی، اندیشه در کار دنیا، شکیبایی از حرام و گناه، اطمینان به روزی‌دهندگی پروردگار، حال یکسان‌داشتن در برابر تمجید‌شنیدن، یکسان‌بودن در برابر روی‌آوردن نعمت و پشت‌کردن آن‌، کوتاه‌کردن آرزوها، ترک دنیا به هنگام دارابودن، راضی‌بودن از قسمت پروردگار، مشغول‌شدن به یاد خدا از غیر او، خود را حس‌کردن در محضر خدا، کناره‌جستن از مردم، بریدن از آرزوها و بیرون‌آمدن از آسودگی‌ها، چشم‌داشتن به نگاه پروردگار، دوری‌گزیدن از سلطان، گردآوری مال به منظور توزیع شایستۀ آن، گزینش بهترین کار برای کسب خوشنودی خداوند، رهاکردن شهوت‌ها، خوشنودی از کسب حلال، بی‌رغبتی به حلال دنیا، بی‌نیازی‌جستن از مردم، به‌زحمت‌انداختن خود برای به‌دست‌آوردن آخرت، کوچک‌شمردن دنیا، خدایی‌بودن کارها، عبادت‌ها و ذکرها، اخلاص‌یافتن، مراتب زهد، کلید رهایی از دوست‌داشتن دنیا‌، نشانه‌های شقاوت، پرهیز از دنیا بویژه از زنان، کاستن از ساز و برگ دنیا، بسندگی به کم، بیم‌داشتن از زیادی دنیا در دست، پرهیز از چشم دوختن به دارندگان دنیا.[۲]

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب، ص 38-11
  2. ر.ک: متن کتاب، ص 103-53

منابع مقاله

  1. مقدمه کتاب
  2. متن کتاب.

وابسته‌ها