طوسی (ابهام زدایی)

از ویکی‌نور

طوسی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:


  • ابن حمزۀ طوسى از اكابر فقهاى امامیه در سدۀ ششم هجرى مى‌باشد، کتاب معروف او در فقه «الـوسیله الی نیل الفضیله» نام دارد و به همین جهت او را «صاحب وسيله» نيز گفته‌اند و چون زندگى او معاصر با شيخ طوسى يا پس از او بوده است، با توجه به جنبۀ فقاهت او، به ابوجعفر ثانى يا ابوجعفر متأخر مشهور است.  • محمد بن محمد غزالی (450-505ق)، معروف به زين‌الدين و ملقب به حجت‌الاسلام، فقیه، متکلم، فیلسوف بزرگ ایرانی


  • محمد بن محمود طوسى مؤلف كتاب عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات از جمله نويسندگانى است كه در نام دقيق آنها اختلاف شده است. حاجى‌خليفه، مؤلف اين كتاب را محمد بن محمود بن احمد طوسى سلمانى مى‌داند. بيشتر فهرست‌نويسان او را احمد طوسى خوانده و نام پدربزرگ را به جاى نوه‌اش آورده‌اند. وى با آن كه منسوب به طوس است ولى ظاهراً اهل همدان است و از مطالبى كه درباره همدان در كتاب عجايب المخلوقات خود آورده مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه يا شهر همدان مولد و محل رشد و نمو او بوده يا مدتى از عمر خود را در اين شهر گذرانده و از اين شهر سفرى نيز به اصفهان كرده است.


  • علاءالدین علی‎ بن محمد طوسی (متوفای حدود 877ق- سمرقند)، معروف به مولانا علی عران، متکلم، فقیه، از مشاهیر علما و حکمای قرن نهم هجری، حنفی، او پس از تکمیل علوم عقلیه و نقلیه در ایران به عثمانی رفت. کتاب «الذخيرة» از جمله آثار اوست. او را از شاگردان مولانا محمّد جاجرمی دانسته‌اند