شرح فصول ابقراط

از ویکی‌نور
‏شرح فصول ابقراط
NUR21757J1.jpg
پدیدآورانابن نفیس، علی بن ابی‌حزم (نویسنده) زیدان، یوسف (محقق)
ناشرنهضة مصر
مکان نشرمصر -
سال نشر2008 م
چاپ1
زبانعربی
تعداد جلد1
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود

شرح فصول ابقراط شرح علی بن رضوان مصری است بر کتاب فصول تأليف حكيم مشهور يونانى بقراط، که از مهم‌ترين نگاشته‌هاى طبى است از اين رو مورد توجه بسيارى از پزشکان قرار گرفت و شروح متعددى پيرامون آن نگاشته شد از جمله:

  1. شرح عبدالرحمن بن على نيشابورى؛
  2. شرح موسى بن ميمون قرطبى اسرائيلى؛
  3. شرح نفيس بن عوض کرمانى؛
  4. شرح على بن رضوان مصرى؛ از جمله مهم ترين و مشهورترين اين شروح ابن نفيس است و چنان كه از خلال اين كتاب فهميده مى‌شود ابن نفيس اين كتاب را براى شاگردانش و به انگيزه تدريس تأليف نموده است.

ساختار

فصول و ابواب اين شرح همانند فصول است، يعنى چنان چه فصول داراى هفت مقاله است، ابن نفيس هم اين شرح را در هفت مقاله نگاشته است.

شيوه نگارش اين شرح به سبک «قال..... اقول....» است يعنى ابن نفيس ابتدا تكه‌اى از كلام بقراط را نقل می‌كند و سپس آن را شرح مى‌كند و به همين ترتيب تمام كتاب فصول را كلمه به كلمه شرح مى‌دهد.

اين اثر هر چند به عنوان شرح فصول نگاشته شده، ولى ابن نفيس تنها به توضيح فصول اكتفاء ننموده است، بلكه گاه كلمات بقراط را نقد نموده است.

گزارش محتوا

ابن نفيس در نگارش اين اثر از بسيارى از تأليفات بقراط همانند معالجات بقراطيه، كتاب الاسباب و العلامات، كتاب تدبير الامراض الحادۀ و... همچنين از بسيارى ديگر از كتب مهم طبى مانند كتب جالینوس و قانون ابن سينا بهره مى‌برد.

علاوه بر اين - چنان كه گفتيم - تنها به توضيح و شرح بسنده نمی‌كند بلكه شرح او همراه با نقد است البته در نقد، جانب انصاف را رعايت مى‌كند و خلاف ادب سخن نمى‌گويد، از اين رو هنگام نقد بيشتر مى‌گويد:" نظر من چنين است"، "بهتر چنين است"، "سزاوارتر بود..." و....

وضعيت كتاب

اين كتاب به دفعات مكرر چاپ و منتشر شده است. چاپ مورد استفاده، چاپى است كه به همت دكتر يوسف زيدان در 360 صفحه و بر اساس پنج نسخه خطى (دو نسخه از فصول و سه نسخه از شرح ابن نفيس) تصحيح و در سال 2008م توسط مؤسسه چاپ و نشر نهضۀ مصر منتشر شده است.

مصحح اين اثر علاوه بر نگارش مقدمه‌اى درباره زندگى و آثار بقراط و ابن نفيس و شيوه تصحيح اين اثر، فهرستى براى مفردات و مصطلحاتى كه در متن كتاب آمده ترتيب داده است.

پاورقى‌هاى اين اثر نيز بيشتر به اختلاف نسخ اشاره دارد و گاه هم به توضيح عبارات يا اصطلاحى كه در متن كتاب آمده است.

اين كتاب، مكرر چاپ و منتشر شده است. چاپ مورد استفاده، چاپى است كه به همت دكتر يوسف زيدان، در 360 صفحه و بر اساس پنج نسخه خطى (دو نسخه از فصول و سه نسخه از شرح ابن نفيس) تصحيح و در سال 2008م، توسط مؤسسه چاپ و نشر نهضة مصر منتشر شده است.

مصحح اين اثر، علاوه بر نگارش مقدمه‌اى درباره زندگى و آثار بقراط و ابن نفيس و شيوه تصحيح اين اثر، فهرستى براى مفردات و مصطلحاتى كه در متن كتاب آمده، ترتيب داده است.

پاورقى‌هاى اين اثر نيز بيشتر به اختلاف نسخ اشاره دارد و گاه هم به توضيح عبارات يا اصطلاحاتى كه در متن كتاب آمده، پرداخته است.

وابسته‌ها

شرح فصول بقراط