حلية القرآن: قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم (سطح 2)

از ویکی‌نور
حلیة القرآن: قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم (سطح 2)
NUR03029J1.jpg
پدیدآورانموسوی بلده، سید محسن (نویسنده)
عنوان‌های دیگرحلیه القران 2: قواعد تجوید قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم (سطح 2)
ناشرسازمان تبلیغات اسلامی
مکان نشرتهران - ایران
سال نشر1378 ش
چاپ31
موضوعقرآن - تجوید - راهنمای آموزشی قرآن - قرائت - راهنمای آموزشی
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏74‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ح‎‏8
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود

حلية القرآن (آموزش تجويد قرآن) تألیف سيد محسن موسوى بلده است.

كتاب پيرامون آموزش تجويد و قرائت قرآن نوشته شده است مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر مى‌باشد و در اين زمينه تأليفاتى به جامعۀ قرآنى ارائه نموده است، در اين كتاب به روشى گويا و آسان مباحث مهم تجويد قرآن را بيان كرده است وى در ابتدا مسألۀ قرائت را توضيح مى‌دهد و از آنجا كه مسألۀ وقف و شناخت آن در تلاوت قرآن نقش مهمى دارد اين موضوع را بدنبال آن بررسى كرده است.

در فصل هفتم كه مهمترين فصل كتاب است مباحث مربوط به تجويد را شروع و موضوعاتى همچون مخارج و صفات حروف، ادغام و احكام نون و ميم ساكن را تشريح نموده است.

با توجه به شيوۀ بيان مطالب و ارائه مثالهاى متعددى از آيات و كلمات قرآنى، و ترجمۀ آنها، اين كتاب مورد استقبال گستردۀ عاشقان و طالبان قرائت و تجويد قرآن قرار گرفته، به گونه‌اى كه تاكنون چندين نوبت به چاپ رسيده است.و مى‌تواند منبع خوبى براى آموزش تجويد قرار گيرد.

ويژگى‌ها

 1. در پايان هر بحث عنوان سؤالات و تمرينات وجود دارد كه در آن تعدادى سؤال از مطالب مهم درس آورده شده است.
 2. اكثر اصطلاحات مورد بحث را ترجمه و معنا كرده است.
 3. براى توضيح مطالب مثالهاى متعددى از آيات قرآن آورده است.
 4. فصل هفتم:باب مخارج حروف:در اين باب پيرامون جايگاه توليد حروف و خروج هر حرف از دهان بحث كرده است كه در ابتدا اندام‌هاى گفتارى همچون: فكّ‌ها، لب‌ها، و...را توضيح داده نقش هر كدام از آنها را در توليد و پيدايش حروف متذكر و در پايان مخارج هر حرف را تشريح كرده است.
 5. فصل هشتم:باب صفات حروف:در اين باب ابتدا واژۀ صفت را از نظر لغت و اصطلاح معنا نموده، فوايد شناخت صفات را متذكر شده، آنگاه به تبع ابن جزرى، حروف را تشريح نموده است.
 6. فصل يازدهم:اين فصل مربوط به ادغام است كه در آن ابتدا واژۀ ادغام را از نظر لغت و اصطلاح معنا، آنگاه آن را به دو قسم صغير و كبير تقسيم، و هر كدام را توضيح مى‌دهد.

ساختار

كتاب از طرف مؤلف فصل بندى نشده است ولى مطالب آن را مى‌تواند به 16 فصل مرتب نمود كه فهرست آن به قرار زير است:

 1. فصل اول:خلاصه‌اى از تاريخ قرآن
 2. فصل دوم:مراتب قرائت
 3. فصل سوم:آغاز قرائت
 4. فصل چهارم:ابتداء به كلمه
 5. فصل پنجم:راههاى وقف بر آخر كلمه
 6. فصل ششم:احكام «هاء»آخر كلمه
 7. فصل هفتم:مخارج حروف
 8. فصل هشتم:صفات حروف
 9. فصل نهم:احكام حروف
 10. فصل دهم: تفخيم و ترقيق
 11. فصل يازدهم:ادغام
 12. فصل دوازدهم:احكام نون ساكنه و تنوين
 13. فصل سيزدهم:احكام ميم ساكنه
 14. فصل چهاردهم:احكام غنّه
 15. فصل پانزدهم:احكام مدّ و قصر
 16. فصل شانزدهم:وقف و ابتداء

نسخه شناسى

كتاب يك جلد، متن آن فارسى و داراى 208 صفحه مى‌باشد، کتاب داراى فهرست مطالب كتاب است و توسط سيد محسن موسوى بلده نگاشته شده است.


وابسته‌ها