الرسالة الوجودية

از ویکی‌نور
الرسالة الوجودية في معني قوله صلي الله عليه و سلم: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»
NUR18057J1.jpg
پدیدآورانابن عربی، محمد بن علی (نویسنده) کیالی، عاصم ابراهیم (محقق)
عنوان‌های دیگرشجون المسجون و فنون المفتون

تهذيب الاخلاق

مراتب علوم الوهب

رساله اللمعه الموسومه ب کشف الغطا عن اخوان الصفا

رساله في اسرار الذات الالهيه

نسخه الحق

رساله کشف الستر لاهل السر

رساله الوقت و الآن

رساله المعلوم من عقائد اهل الرسوم

رساله الاتحاد الکوني في حضره الاشهاد العيني
ناشردار الکتب العلمية
مکان نشرلبنان - بیروت
سال نشر1428ق. = 2007م.
چاپچاپ دوم
موضوععرفان - متون قدیمی تا قرن 14

نفس (عرفان)

احادیث خاص (من عرف) - نقد و تفسیر

اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏ر‎‏5 / 286 BP

الرسالة الوجودية، مجموعه‌ای است از چندین رساله کوتاه و مختصر ابن عربی که توسط عاصم ابراهیم کیالی جمع‌آوری و منتشر شده است.

ابن عربی در این رساله، به توضیح و تفسیر روایت نبوی «من عرف نفسه فقد عرفه ربه» پرداخته و با استفاده از روایاتی دیگر از آن حضرت، مانند «عرفت ربی بربی»[۱] و «کان الله و لا شیء معه...»، به جنبه‌های عرفانی این روایت اشاره کرده است.

در بخشی از این رساله چنین می‌خوانیم: «بیشتر عارفان معرفت الله را به فنای وجود و فنای فنا اضافه می‌کنند که غلط و سهو واضح است؛ چراکه معرفت الله تعالی نیاز به فنای وجود و فنای فنا ندارد؛ زیرا لا شیء وجودی ندارد و آنچه وجود ندارد فنا نیز ندارد؛ چراکه فنا بعد از اثبات وجود است؛ پس اگر برای نفس خود وجود و فنایی نیافتی، خدا را شناخته‌ای و در غیر این صورت خدا را نشناخته‌ای»[۲].

سایر رساله‌های کتاب، به‌ترتیب عبارتند از: «شجون المسجون و فنون المفتون»، «تهذیب الاخلاق»، «مراتب علوم الوهب»، «رساله اللمعة الموسومة بکشف الغطا عن إخوان الصفا»، «رسالة فی أسرار الذات الإلهیة»، «نسخة الحق»، «رسالة کشف الستر لأهل السر»، «رسالة الوقت و الأن»، «رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم» و «رسالة الاتحاد الکونی فی حضرة الإشهاد العینی».

پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص36
  2. ر.ک: همان، ص36

منابع مقاله

متن کتاب.


وابسته‌ها