البرنس في باريس

از ویکی‌نور
البرنس في باريس
NUR14182J1.jpg
پدیدآورانورتتانی، محمد مقداد (نویسنده) فاضلی، سعید (مقدمه‌نويس)
ناشرالمؤسسة العربية للدراسات و النشر
مکان نشربیروت - لبنان
سال نشر2004 م
چاپ1
شابک9953-36-605-5
موضوعپاریس - سیر و سیاحت

سفر نامه‌ها

سویس - سیر و سیاحت

ورتتانی، محمد مقداد، 1881 - 1951م. - سفرها
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‎‏DC‎‏ ‎‏29‎‏ ‎‏/‎‏و‎‏4‎‏ب‎‏4
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود


البرنس في باريس، تأليف محمد مقداد ورتتانى به زبان عربى است. اين اثر، سفرنامه مؤلف به فرانسه و سويس در سال 1913م، است. اين سفرنامه از آن‌جايى كه اطلاعات خوبى از اوضاع و احوال قرن بيستم به دست مى‌دهد، بسيار قابل اهميت است و مى‌توان آمار خوبى را از اين كشورها در موارد مختلف به دست آورد؛ همانند علم، صنعت، آبادى شهرها و...كه مؤلف به خوبى به آنها پرداخته و پيشرفت‌هاى غرب را در آن دوره از تاريخ ثبت كرده است.

ساختار

ساختار كتاب شامل استهلال، مقدمه، ديباچه مؤلف، متن و بخش فهرست‌ها مى‌باشد.

شيوه بيان مطالب اين اثر به صورت گزارش روزانه سفر و سفرنامه نويسى است كه مؤلف تمامى مشاهدات و اتفاقات ايجاد شده در سفر را به قلم آورده و ياداشت كرده است. ايشان در مطالب خود به مقتضا از شعر استفاده كرده است و مطالب خود را در قالب تيترهاى زياد مطرح كرده است كه اين خود بر دقت و توانايى مؤلف در بيان مطالب افزوده است و سعى كرده است مطالب سفرنامه را در قالب آمار و بعضا جدول برای خواننده به يادگار بگذارد.

گزارش محتوا

محقق كتاب، در استهلال كتاب به اين مطلب كه سعى شده كه سفرنامه شرق شناسان اروپايى به عربى ترجمه شود تا بيشتر مورد استفاده قرار گيرد اشاره فرموده است.

مقدمه كتاب به مؤلف و كتاب پرداخته است. متن كتاب با اين عبارت شروع مى‌شود كه «در شش ژوئن 1913م، دو ساعت بعد از زوال سفر ورتتانى آغاز شد و بعد از يك ماه به پاريس رسيديم...».

ديباچه مؤلف نيز، به سفارش خداوند در قرآن به سفر و مسافرت مى‌پردازد و در اهميت سفر سخن مى‌گويد.

متن كتاب با عبارت قبل از سفر به فرانسه شروع مى‌شود. سفر مؤلف از قيروان آغاز مى‌شود كه ايشان اظهار داشته‌اند مسافت بين اين دو شهر پنجاه ساعت راه مى‌باشد. ايشان با قطار مسافرت خود را شروع كرده و سپس با كشتى اين سفر را ادامه داده‌اند.

گزارش سفر با ورود به شهر تونس و وقايع اتفاق افتاده در اين شهر ادامه پيدا كرده است. از اين شهر ادامه سفر چنان‌كه بيان شده با كشتى ادامه پيدا كرده است. از مطالب خواندنى اين كتاب مطالب مربوط به كشتى و اتفاقاتى كه در اين سفر رخ داده مى‌باشد.

ايشان حتى درياها را توصيف و تمام جاهایى را كه در هنگام بودن در كشتى، مشاهده كرده است، به زبان آورده است.

به دليل بحث مسافرت با كشتى، بحثى را با عنوان خيرات زمين و محاسن آسمان در مطالب خود جاى داده است. ايشان در موارد مختلف از جدول‌ها و آمار نيز بهره گرفته است؛ مثلاًكشاورزى و ميزان برداشت محصولات فرانسه را در اين سال به صورت مفصل بيان كرده است كه در نوع خود قابل اهميت است.

ديدار مؤلف از اروپا و سلسله جبال آلپ، از مطالب مورد توجه مؤلف در اين سفرنامه مى‌باشد كه به صورت خوبى به آن پرداخته شده است.

مؤلف در اين سفر خود، اعداد و ارقام خوبى از دولت و علم و معابد و شهرسازى فرانسه به زبان آورده است كه معلوم مى‌شود كه تعجب وى را در پى داشته است؛ چنان‌كه در بعضى از موارد با هيجان خاصى مترو و ساختمان‌ها و سكنه شهرها را توصيف مى‌كند.

مؤلف در اين سفرنامه بعضا از شعر برای اينكه حق مطالب بهتر به جا آورده شود استفاده كرده است. سعى كرده است هر مطلب را به صورت كوتاه و مختصر و دسته‌بندى به خواننده ارائه دهد. تا خواننده بهتر از مطالب استفاده كند، لذا تيترهاى مختلف آورده و سعى كرده هر چه را برای او اتفاق افتاده و جذاب بوده است، با قلم خود ياداشت كند و از آن‌جايى كه سفر مؤلف مصادف با قرن بيستم و اختراعات و شكوفايى در اروپا همراه بوده است، اين امر در سفرنامه وى نمود بيشترى دارد.

به مناسبت هر بحث گزارشى مفصل و بعضا آمارى را از آن موضوع در فرانسه و اروپا ياداشت كرده است؛ حتى از گزارش يك باغ سرسبز در ونيز هم چشم‌پوشى نمى‌كند. در حين گزارش سفرنامه اطلاعات خوبى از اوضاع اقتصادى، اجتماعى، سياسى و نظامى اروپا به خوانندگان مى‌دهد.

از آن‌جايى كه مؤلف طبع شعرى داشته است در جاى جاى اثر خود از آن سود برده است و اين باعث شده است كه هنگام مطالعه، خواننده كسل و خسته نشود.

در ادامه متن اصلى كتاب ملحقاتى به آن افزوده شده است.

وضعيت كتاب

كتاب، فاقد پاورقى و توضيحات است. در پایان كتاب بخش فهرست‌ها است كه فهرست اعلام و محتوا در آن قرار گرفته است.