الإلهيات من كتاب الشفاء

از ویکی‌نور
الإلهیات من کتاب الشفاء (قم)
NUR10575J1.jpg
پدیدآورانابن‌سینا، حسین بن عبدالله (نویسنده) حسن‌زاده آملی، حسن (محقق)
عنوان‌های دیگربرگزیده شفاء
ناشردفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1376 ش
چاپ1
شابک964-424-349-8
موضوعفلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 ما بعد الطبیعه - متون قدیمی تا قرن 14
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BBR‎‏ ‎‏519‎‏ ‎‏1376
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلودالإلهیات من کتاب الشفاء بخشى از كتاب گران‌سنگ شفاى بوعلى است كه توسط علامه حسن‌زاده آملى، تدريس شده و سپس همراه با تصحيح و تعليقات وى، به چاپ رسيده است. اين كتاب، به زبان عربى و حاوى مباحث فلسفه اعلى يا الهيات بالمعنى الاعم مى‌باشد.

ساختار

كتاب، مشتمل بر یک مقدمه از علامه حسن‌زاده و ده مقاله به ترتيب هشت فصلى، چهار فصلى، ده فصلى، سه فصلى، نه فصلى، پنج فصلى، سه فصلى، هشت فصلى، هشت فصلى و پنج فصلى است. علامه حسن‌زاده آملى، در ذيل مقالات فوق، به ترتيب، صد و پنجاه و دو، هجده، چهل و شش، نود و نه، صد و دو، صد و شانزده، هفتاد و هفت، صد و سى و یک، صد و پنج و پنجاه و هفت تعليقه نگاشته است.

گزارش محتوا

علامه حسن‌زاده، در مقدمه، از تدريس و تصحيح الهيات شفا و تعليقه زدن بر آن، سخن مى‌گويد و تعدادى از شروح و تعليقاتى را كه در طول زمان، علماى بزرگ، بر الهيات شفا نگاشته‌اند، نام مى‌برد و در ادامه، از ساير تعليقات خود بر كتب گوناگون ياد مى‌كند و...

در مقاله اول، از موضوع فلسفه اولى و منفعت و مرتبه و نام اين علم و اجمالى از آنچه در اين علم مورد بحث قرار مى‌گیرد و... سخن گفته مى‌شود.

در مقاله دوم، از جوهر و اقسام آن، جوهر جسمانى و... و عارى نبودن ماده جسمانى از صورت و... و تقديم صورت بر ماده در مرتبه وجود و... بحث مى‌شود.

در مقاله سوم، مباحثى در مورد وضعيت مقولات نه‌گانه و عرضيت آنها و واحد و تحقيق واحد و كثير و عرض بودن عدد و درباره علم و عرض بودن آن و... مطرح مى‌شود.

در مقاله چهارم، متقدم و متأخر و حدوث و قوه و فعل و قدرت و عجز و تام و ناقص و... بررسى مى‌شود.

در مقاله پنجم، از امور عامه و کیفیت وجود آنها و چگونه بودن كليت برای طبايع كلى و تفاوت بين كل و جزء با كلى و جزيى و تفاوت بين جنس و ماده و... سخن به ميان مى‌آيد.

در مقاله ششم، درباره اقسام علل و احوال آنها و حل اشكال بر معيت هر علتى با معلولش و... بحث مى‌شود.

در مقاله هفتم، درباره هوهويت و اقسام آن و غيريت و خلاف و اصناف تقابل و مثل و مبادى تعليميات و... بحث مى‌شود.

در مقاله هشتم، سخن از تناهى علل فاعلى و قابلى و علل غايى و صورى و اثبات مبدأ اول و صفات اولیه واجب‌الوجود و... به ميان مى‌آيد.

در مقاله نهم، صفت فاعلى مبدأ اول و اثبات دوام حركت و کیفیت صدور افعال از مبادى عاليه و... بررسى مى‌شود.

در مقاله دهم، درباره مبدأ و معاد و الهامات و منامات و دعاهاى مستجاب و بلاهاى آسمانى و احوال نبوت و... سخن گفته مى‌شود.

وضعيت كتاب

در آخر كتاب، فهرست موضوعات ذكر شده است. تعليقات علامه حسن‌زاده، بسيار كوتاه و غالباً در حد نيم يا یک سطر است و اكثريت قريب به اتفاق آنها، به زبان عربى و شمار بسيار اندكى، به زبان فارسی به‌صورت نظم و نثر مى‌باشد.