أنوار الفقاهة: كتاب الصلاة

  از ویکی‌نور
  ‏ أنوار الفقاهة: کتاب الصلاة (لکاشف الغطاء حسن)
  أنوار الفقاهة: كتاب الصلاة
  پدیدآورانکاشف‌الغطاء، حسن (نويسنده)
  عنوان‌های دیگرکتاب الصلاة
  ناشرمؤسسة کاشف الغطاء العامة
  مکان نشرعراق - نجف اشرف
  سال نشر1422ق
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  نورلایبمطالعه و دانلود
  کد اتوماسیونAUTOMATIONCODE12193AUTOMATIONCODE

  أنوار الفقاهة: كتاب الصلاة، اثر حسن‌ بن جعفر کاشف‌الغطاء (متوفی ۱۲۶۲ق) از علما و فقهای مشهور خاندان کاشف الغطاست. این اثر که مشتمل بر یک دوره فقه استدلالی شیعه است در بیست‌وچهار جلد به زبان عربی منتشر شده است. مبحث نماز در جلد دوم این کتاب جای گرفته است.

  أنوار الفقاهة، تقریباً یک دوره فقه استدلالی در چند جلد به سبک لمعه اثر شهید اول است[۱]‏ و بر اساس ترتیب ابواب فقهی به نگارش درآمده و مشتمل بر بیشتر ابواب فقهی، به‌جز باب‌های صید و ذباحه، سبق و رمایه و حدود و دیات است[۲]‏.

  نویسنده، مباحث فقهی را به‌اختصار و به‌دوراز هرگونه تطویل و پرداختن به مباحث کم‌فایده، مطرح کرده است. شیوه طرح مباحث در این کتاب، این‌گونه است که مؤلف در آغاز، مسئله فقهی را طرح، سپس دیدگاه‌های فقیهان دیگر را با ادله آنان مطرح می‌کند. در پایان، دیدگاه خود را مطرح، و با ادله گوناگون، آن را اثبات می‌کند. این اثر در نوع خود در خور توجه است.

  این کتاب به‌طور کامل، در بیست‌ویک جلد در مؤسسه کاشف‌الغطاء در نجف اشرف به گونه خطی موجود است. همچنین جلدهایی از آن به‌طور متفرق در کتابخانه‌های ایران و عراق وجود دارد؛ از جمله برخی در کتابخانه آیت‌الله شیرازی و مجلدی از طهارت و صوم و اعتکاف در کتابخانه سید محمدمهدی صدر در کاظمیه موجود است[۳]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: ویکی شیعه
  2. ر.ک: امین، سید محسن، جلد 5، 37
  3. ر.ک: آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، جلد 2، ص437

  منابع مقاله

  1. مدخل و متن کتاب.
  2. امین، سید محسن، أعیان الشيعة، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق.
  3. آقابزرگ تهرانی، محمد محسن، الذريعة الی تصانيف الشيعة، بیروت، دارالاوضاء، 1403ق.


  وابسته‌ها