أصول الفقه (حسینی هاشمی)

از ویکی‌نور
أصول الفقه
NUR13222J1.jpg
پدیدآورانحسینی هاشمی، نورالدین (نویسنده)
ناشرمطبعة النور
مکان نشرايران - شيراز
چاپچاپ اول
موضوعاصول فقه شيعه - قرن 14
زبانعربي
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏الف‎‏6 / 159/8 BP
نورلایبمطالعه و دانلود


أصول الفقه، اثر سید نورالدین حسینی هاشمی شیرازی، رساله‌ای است مختصر در اصول فقه شیعه.

ساختار

کتاب با دو مقدمه از ناشر و مؤلف آغاز گردیده و مطالب بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، دربردارنده مباحث الفاظ و اوامر می‌باشد.

گزارش محتوا

در مقدمه ناشر که محمدجعفر دادخواه، یکی از شاگردان نویسنده می‌باشد، به شرح حال مؤلف، پرداخته شده[۱] و در مقدمه مؤلف، به موضوع کتاب، اشاره گردیده است[۲].

مؤلف، کتاب را با تعریف علم اصول، به «علم به احوال ادله اربعه از حیث استفاده قواعد ممهده در استنباط احکام شرعی فرعی...» آغاز نموده[۳] و سپس، ضمن اشاره به موضوع علم اصول[۴] و بیان این مطلب که تمایز علوم، به‌واسطه تمایز موضوعات بوده[۵]، به مباحث مربوط به وضع[۶]، علامات وضع[۷] و تقسیمات وضع پرداخته[۸] و سپس، مباحث مربوط به حروف را مطرح کرده است[۹].

در ادامه، به مباحثی همچون حقیقت و مجاز[۱۰]، دلالت تصوریه و تصدیقیه[۱۱]، وضع در هیئت ترکیبی[۱۲]، تمایزات معنای حقیقی از مجازی[۱۳] و حقیقت شرعیه[۱۴] پرداخته شده است.

از دیگر مباحث مهم کتاب، می‌توان به مبحث صحیح و اعم[۱۵]، اشتراک و ترادف[۱۶]، مشتق[۱۷] و اوامر و مباحث مربوط به آن، مانند حقیقت طلب[۱۸]، ماده امر[۱۹]، صیغه امر[۲۰]، مره و تکرار[۲۱]، فور و تراخی[۲۲]، اجزاء[۲۳] و مقدمه واجب[۲۴] اشاره نمود.

وضعیت کتاب

کتاب، فاقد هرگونه فهرست و پاورقی می‌باشد.

پانویس

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها