ویکی‌نور:فهرست الگوها

از ویکی‌نور

الگوها، صفحه‌های از پیش نوشته‌شده‌ای هستند که برای استانداردسازی نمایش اطلاعات یا پیام‌های همسان بکار می‌روند. قالب‌ها به تشخیص سریعتر داده‌های دلخواه و همچنین ناوبری و گشت‌و‌گذار راحت‌تر از طریق پیوندها کمک می‌کنند. الگوهای موجود در ویکی‌نور فارسی به چند دسته زیر بخش می‌گردند:

تمام الگو ها را می توانید اینجا بیابید.

الگوی معرفی اشخاص.pngالگوهای جعبه معرفی اشخاص Nuvola apps bookcase.svgالگوهای جعبه موضوعی
Rightالگوهای نیاز Rightالگوهای خرد
Number theory symbol.svgالگوهای تاریخ Nuvola apps kmessedwords.pngالگوهای ویرایشی
Right الگوهای فهرست ساز Rightالگوهای پیامی
Crystal kthememgr.pngالگوهای کاربر Rightفهرست الگوهای ناوبری
Rightفهرست الگوهای راهنما Rightالگوهای مرتبط با نقشه

ضمناً می‌توانید ردهٔ مربوط به این الگوها و ویکی‌پروژه الگوها را هم ببینید.

ایجاد الگو

برای ایجاد الگو از کادر زیر استفاده کنید: