نجات (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور

  نجات ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


  • النجاة من الغرق في بحر الضلالات از تأليفات ابن سيناست كه يك دوره فلسفه نظرى (منطق، طبیعیات، رياضيات و الهيات) به زبان عربى مى‌باشد و به انگيزه پاسخ مثبت دادن به درخواست بعضى از برادرانى كه اشتياق به فراگيرى معارف داشته‌اند و از مؤلف خواستار تأليف كتابى مشتمل بر علومى كه انسان ناچار به فراگيرى آنهاست، شده‌اند، به رشته تحرير درآمده است.


  • سفینة النجاة از جمله آثار مرحوم ملا محسن فيض كاشانى(ره) به زبان عربى مى‌باشد. مؤلف خود علّت تأليف چنين اثرى را اثبات اين نكته مى‌داند كه ادلّه‌ى احكام شرعيه فقط كتاب و سنت مى‌باشند و راهى بر اجماع و ديگر ادله وجود ندارد همان گونه كه ملاحظه مى‌شود اين نظريه تمايلات اخبارى آن بزرگوار را نشان مى‌دهد.


  • وسيلة النجاة (بهجت) مشهورترین اثر آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و گسترش‌یافته رساله «ذخيرة الصالحين» ایشان است که شامل اکثر مسائل فقهی مورد نیاز مسلمانان بوده و بسیاری از فقها و مراجع بزرگ بر این کتاب حاشیه زده و شرح نوشته و کتب فقهی خود را بنا بر ترتیب آن، به نگارش درآورده‌اند.


  • سفينة النجاة (قمی) اثر ملا محمدطاهر قمی، کتابی است به زبان فارسی که به عقاید شیعه و ارائه برنامه‌های اخلاقی پرداخته است. نویسنده، این کتاب را در سال 1053ق، نوشته است و بنا بر آنچه در «الذريعة» آمده، هدف مصنف از نگارش این کتاب، ارائه عقاید اسلامی و ایجاد باورهای قلبی از طریق‎ دستورات‎ و برنامه‌های اخلاقی بوده است.