من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


    • من‌ لايحضره‌ الفقيه (تحقیق حسن خرسان) از آثار شيخ صدوق (درگذشته 381ق) است كه نویسنده در آن، مجموعه‌اى از احاديث اهل‌بيت(ع) را درباره حكم شرعى موضوعات گوناگون، بدون ذكر سند در چهار جلد نقل كرده، ولى در بخش پايانى جلد چهارم، مشايخ و سلسله اسناد خود را به‌صورت مفصل (در بيش از صد صفحه) توضيح داده و حلقه ارتباطى خودش را با رجال و راويان مشخص كرده و در نتيجه مى‌توان گفت كه اين كتاب، مُرسَل نيست، بلكه مُسنَد است.