لطائف الإشارات (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    لطائف الإشارات ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • لطائف الإشارات لفنون القراءات نوشته احمد بن محمد قسطلانی (851-923ق)، کتابی است به زبان عربی و با موضوع علوم قرآنی. نویسنده در این اثر به بیان برخی احکام تجوید قرآن پرداخته و اصول و فَرش قرائات (یا فروع قرائات به معنای موارد جزئی از اختلاف قرائات در کلمات قرآنی است که ضابطه‌مند نیستند) را بررسی می‌نماید. کتاب توسط خالد حسن ابوالجود مورد تحقیق قرار گرفته است.