كشف الأسرار (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    كشف الأسرار ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:
    • كشف الأسرار النورانية القرآنية تأليف محمد بن احمد اسكندرانى دمشقى (متوفى بعد 1299ق)، با تحقيق احمد فريد مزيدى، تفسير موضوعى قرآن كريم مى‌باشد كه به‌منظور تفسير آيات مرتبط با اجرام آسمانى، زمينى و خلقت حيوانات و چگونگى خلق گياهان و شگفتى‌هاى آنها و نيز گوهرهاى كانى نوشته شده است؛ اما به‌واقع ديدگاه علوم قرآنى در آن منطوى است.