فلسفه اخلاق (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    فلسفه اخلاق ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


    • فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی تألیف امیر خواص و گروهی از پژوهشگران دانشگاهی، درصدد تبیین ساده مهم‎ترین مسائل مطرح در حوزه فلسفه اخلاق است و سعی دارد با استفاده از نظرات اندیشمندان مسلمان دورنمایی از نظام اخلاقی اسلام را ارائه نموده و با روش عقلی از آن دفاع نماید.