غفاری، فرزانه

  از ویکی‌نور
  غفاری، فرزانه
  نام غفاری، فرزانه
  نام‌های دیگر
  نام پدر
  متولد 1339ش
  محل تولد تهران
  رحلت
  اساتید
  برخی آثار نقش ایمان در زندگی ترجمه و نگارش

  بهداشت غذایی (منافع الأغذیة و دفع مضارها. فارسی)

  کد مؤلف AUTHORCODE10833AUTHORCODE

  فرزانه غفارى (متولد 1339ش)، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  ولادت

  در سال 1339ش، در شهر سلطانیه، دیده به جهان گشود.

  تحصیلات

  وى در سال 1358ش، دیپلم تجربى خویش را از دبیرستان ادیب بجنوردى در تهران گرفته و در سال 1370ش، موفق به اخذ مدرک کارشناسى زبان و ادبیات عرب، از دانشگاه تهران گردید. وى همچنین موفق شد در تاریخ 1373ش، کارشناسى مترجمى زبان انگلیسى از دانشگاه آزاد تهران، در تاریخ 1376ش کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و در سال 1383ش دکتراى زبان و ادبیات عرب خود را از دانشگاه تهران دریافت نماید.

  عنوان رساله کارشناسى ارشد ایشان، «الأدب الأندلسى فى ظلّ الدولة الأمویة» و عنوان رساله دکترى وى، «عمادالدین اصفهانى و بررسى آثار او (با نگرشى تحلیلى بر خریدة القصر) مى‌باشد.

  فعالیت‌های تحصیلى و علمى

  الف)- سوابق شغلى:

  1. عضو هیئت علمى دانشگاه امام صادق(ع) از سال 79 تاکنون؛
  2. کارشناس پژوهشى گروه عربى از سال 79 تا 80؛
  3. مدیر طرح‌ها و پروژه‌هاى اداره کل پژوهش از سال 79 تا 80؛
  4. همکارى با مرکز مشاوره دانشجویى به‌عنوان استاد مشاور از سال 80 تا 83؛
  5. مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات قرآنى از سال 84 تاکنون؛
  6. عضو کمیته رسالات گروه عربى از سال 78 تاکنون؛
  7. جانشین کارشناس پژوهشى از سال 84 تاکنون؛
  8. عضو شوراى پژوهش دانشگاه.

  ب)- سوابق آموزشى:

  1. تدریس در مقاطع مختلف مدارس آموزش و پرورش از سال 58 تا 76؛
  2. تدریس در دانشگاه الزهرا(س) از سال 76 تا 80؛
  3. تدریس در دانشگاه امام صادق(ع) از سال 76 تاکنون؛
  4. تدریس در دانشگاه آزاد واحد شمال از سال 84 تا 85؛
  5. تدریس در دانشکده علوم قرآنى از سال 85 تاکنون.

  ج)- سوابق پژوهشى:

  - مقالات چاپ‌شده در نشریات:

  1. المرأة فى آراء المعرى (نداى صادق،‌ش 23)؛
  2. طب سنتى و مفردات پزشکى، گردآورى مقاله از کنگره بین‌المللى طب سنتى (نداى صادق،‌ش 20)؛
  3. ترجمه مقاله علمى با عنوان قلب مردان، قلب زنان (برگ سبز،‌ش 5، فارسى)؛
  4. ترجمه مقاله علمى وقتى کودک راه مى‌افتد (برگ سبز،‌ش 5، فارسى)؛
  5. ترجمه مقاله علمى وجود دندان عقل زوال عقل نیست (برگ سبز،‌ش 6، فارسى)؛
  6. العربیات فى دیوان المثنوى لمولانا جلال‌الدین البلخى (در نوبت ارزیابى)؛
  7. نگاهى تحلیلى بر خریدة القصر عماد اصفهانى (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تهران، در نوبت ارزیابى).

  - مقالات ارائه‌شده در همایش‌ها، کنگره‌ها و...:

  1. کنگره بزرگداشت سید اسماعیل جرجانى در گرگان، 5 تا 7 مهر 1381؛ جرجانى و روزگار او (مقاله مشترک)؛
  2. کنگره بزرگداشت سید اسماعیل جرجانى در گرگان، 5 تا 7 مهر 1381؛ سته ضروریه از دیدگاه جرجانى (مقاله مشترک)؛
  3. the 3rd world congress on medical and Aromatic plants for Human welfare 3-7 February 2003 Chiang Mai, Thailand؛ Anew method for Pharmalogical screening the manuscripts of traditional Iranian medicine؛
  4. 39 th International congress on the History of medicine. 5-10 September 2004Italy, Bari Metaponto؛ Anti _ in flammatory drugs in the texts of traditional Iranian Medicine؛
  5. nd International congress on Traditional Medicine and Materia Medica4-7 Oct.2004 Tehran, Iran؛ Introduction and Correction of a treatise of Avecinna "Alhendeba"؛
  6. «همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسى آن، 18 اسفند 1384» (مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم)؛ خانواده اسلامى و تربیت قرآنى؛
  7. 40 th International Congress on the History Of Medicine (26-30 Aug 2006, Budapest- Hungary)؛ Abolhasan Toranji In Seyyed Esmail Jorjanis Books؛
  8. همایش سراسرى علم، معرفت و تضارب آراء در مکتب جعفرى؛ دانشگاه جعفرى و دستاوردهاى آن؛
  9. المؤتمر الدولى «دور اصفهان فى تطویر العلوم و الثقافة و الحضارة الاسلامىة»، 30 دسامبر 2006 / 20 آذر 85، دانشگاه اصفهان؛ العماد الاصفهانى و آرائه النقدیة فى خریدة القصر؛
  10. کنگره سراسرى سلامت از دیدگاه پیامبر اعظم(ص)، بیمارستان امام خمینى(ره)، تهران 30 - 29 بهمن 85؛ تغذیه از دیدگاه قرآن کریم، گیاه‌خوارى یا گوشت‌خوارى؛
  11. همایش ملى پژوهش‌هاى قرآنى (مرکز همایش‌هاى بین‌المللى صدا و سیما 15 - 14 اسفند 85)؛ الگوهاى مدیریت زنان در قرآن.

  - کتاب‌ها:

  1. نقش ایمان در زندگى، ترجمه «الایمان و الحیاة» تألیف یوسف القرضاوى با همکارى دکتر محسن ناصرى؛
  2. خودآرایى زن از دیدگاه قرآن، ترجمه «التبرج» تألیف نعمت صدقى؛
  3. نقش دانشمندان عرب و مسلمان در علم گیاه‌شناسى، ترجمه «اسهام علماء العرب فى علم النبات» تألیف على عبدالله الدفاع.

  د)- تشویق‌ها، جوایز، مدال‌هاى علمى و...:

  1. اخذ رتبه اول در جشنواره روش‌هاى تدریس کتب درسى عربى، اداره آموزش و پرورش منطقه 2 تهران، اردیبهشت 74؛
  2. پژوهشگر منتخب در رتبه استادیارى در دانشگاه امام صادق(ع)، واحد خواهران در سال 85.

  ه‍)- عناوین پایان‌نامه‌هاى راهنمایى‌شده در دوره کارشناسى:

  1. المنادى فى القرآن (خدیجه گرجى‌نژاد)؛
  2. دراسة نحویة و بلاغیة فى المبتدأ و الخبر فى القرآن (سیده نیره اشرف واقفى)؛
  3. ترجمه و نقد کتاب العبرات منفلوطى (لیلا اسماعیلى، مرضیه میرالى)؛
  4. الاعلال فى القرآن فى السور المکیة (فاطمه زیارتى)؛
  5. اسلوب النفى فى القرآن (عطیه عطایى)؛
  6. اسلوب النثر عند القاضى الفاضل (زهرا حجت)؛
  7. ابن الرومى حیاته و ادبه (سمیه حسنعلیان)؛
  8. جلوه‌هاى بدیع در خطب نهج‌البلاغه (مونا توسلى، سمیه نیکومذهب)؛
  9. دراسة الامثال فى خطب نهج‌البلاغه (نجمه عزتى)؛
  10. بررسى گزیده‌اى از ادعیه صحیفه سجادیه با رویکردى نحوى - بدیعى (فاطمه حسن‌خانى).

  و) مشارکت در طرح‌ها، تصحیح، ترجمه، ارزیابى مقالات، تدوین درس‌نامه، عضویت در هیئت داوران و...:

  1. مشارکت در ویرایش و تصحیح متون عربى ترجمه‌شده کتاب فقه الصادق؛
  2. مشارکت در طرح تدوین آیین‌نامه شیوه نگارش پایان‌نامه با همکارى مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)؛
  3. عضویت در هیئت داوران به‌عنوان استاد داور در سال 85؛
  4. مشارکت در طرح بازسازى کتاب خوز و خوزى با همکارى فرهنگستان علوم پزشکى ایران؛
  5. همکارى در تدوین درس‌نامه متون منتخب پزشکى (عربى - فارسى) با معاونت آموزشى وزارت بهداشت.

  ز)- سخنرانى‌هاى علمى، پژوهشى، ترویجى و...:

  1. مقاومت فلسطین و بازتاب آن در ادبیات ایران (میزگرد علمى با عنوان سیماى مقاومت فلسطین در ادبیات، گروه ربى، دانشگاه امام صادق(ع)، آذرماه 81)؛
  2. بهداشت روان و سلامت جسم و تغذیه (میزگرد علمى با عنوان بهداشت روانى و تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگى، مرکز مشاوره، دانشگاه امام صادق(ع)، 83/7/20)؛
  3. مصاحبه علمى با موضوع معرفى دانشگاه جعفرى در همایش سراسرى علم، معرفت و تضارب آرا در مکتب جعفرى، خرداد 84؛
  4. جایگاه خانواده در قرآن (میزگرد خانواده در حریم قرآن، بسسج قوه قضائیه و وزارت دادگسترى، 84/9/8)؛
  5. روش تحقیق و مقاله‌نویسى (سخنرانى علمى، حوزه علمیه امام حسن مجتبى(ع)، 84/12/8)؛
  6. اهمیت قرآن‌پژوهى (سمینار تحقیقات قرآنى، دانشگاه امام صادق(ع)، اسفند 84)؛
  7. گستره عفاف زن در قرآن کریم (سمینار علمى گستره عفاف از دیدگاه قرآن کریم و نقش آن در تحکیم مبانى خانواده، بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگسترى، 85/3/9)؛
  8. جایگاه امام خمینى(ره) در ادبیات معاصر فارسى (سمینار علمى جایگاه امام خمینى(ره) در ادبیات معاصر، 85/3/16)؛
  9. منزلت زن در اندیشه اسلامى با نگرش بر الگوهاى فاطمى (سخنرانى به مناسبت بزرگداشت مقام زن، اداره کل منابع طبیعى استان تهران، 85/4/25)؛
  10. نگرش قرآن بر حضور زن در جامعه (گردهمایى خواهران در مرکز مقاومت بسیج سازمان میراث فرنگى و گردشگرى، 85/7/17)؛
  11. جایگاه خانواده و دولت اسلامى در رشد و توانمندسازى دختران (گردهمایى مسئولان و دبیران و مدیران تربیتى در اداره کل آموزش و پرورش تهران، منطقه 16، 85/9/19)؛
  12. زن و معنویت (دانشگاه آزاد اسلامى، دانشکده دندان‌پزشکى، 85/10/11).

  ح)- مشخصات شرکت در دوره‌هاى دانش‌فزایى:

  1. کارگاه تفسیر قرآن (از سال 83 تاکنون)؛
  2. کارگاه مهارت‌هاى فرآیند تدریس (سال 84)؛
  3. کارگاه طرح تدوین پروژه‌هاى تحقیقاتى و رساله‌هاى دکترا (سال 84)؛
  4. کارگاه قرآن‌پژوهى (سال 85)؛
  5. کارگاه «آشنایى با مباحث قرآن‌شناسى»، سال 85؛
  6. کارگاه «من النقد الادبى الحدیث الى الادب المقارن»، (11 الى 15 شهریور 85)، دانشگاه الزهرا(س)؛
  7. کارگاه قرآنى «مبانى تدبر و تفسیر قرآن کریم»، (21 تا22 شهریور 85)؛
  8. کارگاه «طب سنتى ایران»، (15 آبان تا 15 دى 85).

  منابع مقاله

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  وابسته‌ها