عصمت (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    عصمت ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:
    • تنزيه الأنبياء عما نسب اليهم حثالة الأغبياء تألیف ابن‌ خمير با موضوع سيره و تاريخ‌هاى عمومى و نيز كتب تفسيرى و كلامى، مورد توجه عالمان و انديشمندان قرار گرفته است. اين دسته از آثار با هدف زدودن اتهامات از دامن پاک پيامبران الهى و تقديس و تنزيه ايشان نگاشته شده است و در آنها به شبهات و اتهاماتى كه از جانب افراد مغرض يا نادان به ساحت پاک انبياء نسبت داده شده، پاسخ گفته شده است.