طبیعت (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور

  طبیعت، عنوانی برای هر یک از کتابهای ذیل است:

  • قرآن و علوم طبیعت نوشته فیزیکدان و قرآن‌پژوه معاصر؛ مهدى گلشنى، درصدد تطبيق آيات قرآن بر پيشرفتهاى علمى و تكنولوژيكى معاصر نيست، بلكه معتقد است برخى آيات قرآنى جهت ترغيب آدميان به كشف اسرار طبيعت نازل گشته و آنها را نسبت به تعلّم علوم طبيعى و در نتيجه، توجه به عظمت خلقت و نزدیکى به خالق جهان تشويق کرده است.


  • علم الطبيعة ترجمه عربی کتاب طبیعیات ارسطو است. این کتاب توسط بارتلمی سنت هیلر از یونانی به فرانسوی ترجمه شده و همو مقدمه‌ای درباره تطور علم طبیعت و تفسیر آن نوشته و تعلیقاتی بر کتاب افزوده است و به دست احمد لطفی السید، به زبان عربی برگردانده شده است. این کتاب، که شامل هشت کتاب از ارسطو به شرح سنت هیلر است، دربردارنده مباحث فلسفه طبیعی است.


  • طب و طبیعت تأليف اسماعيل ناظم، نگاشته‌اى به زبان فارسى و دربرگيرنده يكى از مباحث زيربنايى در اصول و مبانى طب سنتى ما است كه به شناخت طبيعت به‌عنوان قوه مدبره و شيوه عملكرد آن اختصاص دارد.
  • الطبيعة (أرسطوطاليس) ترجمه عربی کتاب طبیعیات ارسطو، در موضوع مباحث مربوط به فلسفه طبیعی، در دو جلد است که به دست اسحاق بن حنین انجام شده و ابن سمح، ابن عدی، متی بن یونس و ابوالفرج بن طیب آن را شرح کرده‌اند.