شرح كفاية الأصول (ابهام‌ زدایی)

    از ویکی‌نور

    شرح كفاية الأصول ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


    • الحاشية علی كفاية الأصول به زبان عربى، حاصل درس‌هاى خارج اصول آیت‌الله سيد‌ ‎حسين بروجردى، در حوزه علميّه بروجرد است كه توسط آیت‌الله شيخ بهاء‌الدين حجتى بروجردى از شاگردان برجسته ايشان و از علماى بزرگ حوزه‌هاى علميّه بروجرد و قم(1309 - 1389ق)، گردآورى شده است.

    • الهداية إلی أسرار الكفاية يكى از شروح مختصر و مفيد كفاية الاصول است كه توسط آیت‌الله شيخ مصطفى اعتمادى به رشته تحرير درآمده و در دو جلد تدوين شده است. اين شرح حاصل تتبّع و تدقيقات نویسنده در مسائل اصولى به‌شمار مى‌رود.