زرتشت (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    زرتشت ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:    • آیین زرتشت نوشته عبدالله رازی، درباره تاریخ زرتشت و کیش او و برخی آموزه‌های دینی زرتشتی به نگارش درآمده است. نویسنده برای انجام این مهم، از متون زرتشتی و آثار پژوهشگران غربی بهره برده است.