حکیمی (ابهام زدایی)

از ویکی‌نور

حکیمی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

  • محمدرضا حكيمى (1314-1400ش)، فقیه، مجتهد، پژوهشگر، نویسنده، محقق، حکیم، از اندیشمندان مکتب تفکیک