حجت (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    حجت ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • هادى حجت (متولد 1347ش)، عضو هیأت علمی در دانشکده علوم حدیث، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث