جوینی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    جوینی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • عبدالمَلِك بن عبداللّه جوینی(419-478ق)، مشهور به امام الحرمين و ملقب به ضياء‌الدين، كنيه‌اش ابوالمعالى متكلم بزرگ اشعرى و فقيه‌ و اصولى شافعی مذهب، از مدرسین معروف نظامیه نیشابور    • عزیزالله جوینی (1304-1391ش)، مصحح نسخ خطی، محقق، شاهنامه‌پژوه، دکترای زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه بوده و آثار زیادی در زمینه تصحیح و تحقیق از خود به یادگار گذاشته که تصحیح شاهنامه، از جمله آنها است.