جامع التواریخ (ابهام زدایی)

از ویکی‌نور

جامع التواریخ ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

  • جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان) اثر رشيدالدين فضل‌الله، سياستمدار و تاريخ‌نگار ايرانى، از آثار ارزشمند و كهن تاريخى به زبان فارسى درباره تاريخ، اسطوره‌ها، باورها و فرهنگ قبايل ترك و مغول و همچنين تاريخ پيامبران از آدم(ع) تا پيامبر اسلام(ص)، تاريخ ايران تا پايان دوره ساسانيان و ساير اقوام است كه نگارش آن، از سال 702ق به دستور غازان خان - ايلخان مغول - آغاز و در سال 710ق، در روزگار، «اولجايتو» به پايان رسيده است.  • جامع التواريخ (تاريخ بنى‌اسرائيل) نوشته رشيدالدين فضل‌الله همدانى، تصحيح و تحشيه محمد روشن. اين اثر گران‌مايه فارسى، كتابى تاريخى است كه احوال و حكايت‌هاى همه اهل اقليم‌هاى جهان و طبقات اصناف بنى‌آدم، را دربردارد.