جابری (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    جابری ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:


    • محمد عابد جابری (1935-2010م)، متفکر و فیلسوف مراکشی، استاد فلسفه و اندیشه عربی- اسلامی دانشکده ادبیات در رباط مراکش و از روشنفکران بنام معاصر جهان عرب، نویسنده «نقد العقل العربي» و برنده جایزه و مدال ابن‌ سینا از یونسکو.