تلمسانی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    تِلِمْسان (یا تْلَمْسانْ در برخی گویش‌ها) شهری در شمال‌غربی الجزائر و مرکز استان است. در میان‌های سده ۱۳ تا ۱۵ میلادی شکوفا شد و پایتخت پادشاهی‌های محلی مانند زَیّانی‌ها بود.

    تلمسانی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • محمد بن ابى‌بكر تلمسانى (متوفای بعد از 695ق)، معروف به بری، از ادبای اندلس، قرن هفتم، مؤلف كتاب الجوهرة چندان شناخته شده نيست و مصحح كتاب نيز از شرح حال وى اظهار بى اطلاعى كرده است، جز آنكه نام و نسبش محمد بن ابى‌بكر بن عبدالله بن موسی انصارى تلمسانى مشهور به برى است و كتاب جوهره را در سال 645 به پايان برده است.