تعادل و تراجیح (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    تعادل و تراجیح ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • التعادل و الترجيح تألیف بزرگ انديشمند عرصه فقه و اصول، مرحوم امام خمينى، بحث از اختلاف و تعارض روايات فقهى با يكديگر، از مهم‌ترين مباحث اصولى شمرده شده و از پايه‌هاى اجتهاد محسوب مى‌گردد.    • التعادل و الترجيح و يليه الاجتهاد و التقليد مشتمل بر دو رساله از آثار امام خمينى(ره) در علم اصول فقه است. تأليف رساله «التعادل و الترجيح» در جمادى‌الاولى سال 1370ق، در شهر قم به اتمام رسيد ‎و پاک‌نويس آن در 23 رمضان همان سال پایان يافت. اين رساله حاصل دوره اول تدريس اصول فقه ايشان بود و تعليقات در دوره دوم به آن اضافه گرديد.