تحریر الوسیله (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور

  تحریر الوسیله، معادل، عنوانی برای هر یک از کتابهای ذیل است:

  • تحرير الوسیلة مهم‌ترين و جامع‌ترين رساله فقهى - فتوايى (غير استدلالى) امام خمينى و به لحاظ جامعيت و برخوردارى اضافاتى در مسائل مستحدثه، يكى از ماندگارترين آثار فقهى شيعه اماميه است، كه از ابتداى تأليف تاكنون، همواره مورد شرح و تعليقه فقهاى پس از مؤلف قرار گرفته است.


  • تحرير الوسيلة (ترجمه) از مجموعه انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى است كه در آن، كتاب «تحريرالوسيلة» نوشته امام خمينى(ره) از زبان عربى به فارسی در دو جلد مفصل ترجمه شده است.

  • تحرير الوسيلة (موسوعه جلد 22) كتاب‏ فقهى، فتوايى‏ و عملى‏ است‏ كه‏ امام‏ خمينى(ره) آن‏ را به‌‏عنوان‏ حاشيه‏ و به‏‌عبارت‏‌ديگر، تكمله‏‌اى‏ بر «وسيلة النجاة» آيت‏‌الله‏ سيد ابوالحسن‏ اصفهانى‏ نوشته‏‌اند و ابوابى‏ مانند «حج»، «جهاد»، «امر به‏ معروف‏ و نهى‏ از منكر»، «حدود»، «قصاص» و «ديات» را بر آن‏ افزوده‏ است.

  • دليل تحرير الوسيلة (كتاب الوقف)اثر آیت‌الله شيخ على اكبر سيفى مازندرانى، پژوهشى تحليلى استدلالى در مبناى مستندات و مدارک آرا و مسائل مطرح شده در كتاب تحرير الوسيله است و در بخش حاضر در حدود 650 صفحه مجموعه‌اى وسيع از اين مبانى در فروعات مربوط به وقف و شرايط و احكام وقف شناسايى و تشريح گرديده است.