تاریخ قرآن (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور

  تاریخ قرآن ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


  كتاب پيرامون دو بحث: تاريخ قرآن و علوم قرآن نوشته شده است مؤلف در اين كتاب مهمترين مباحث مربوط به تاريخ قرآن و علوم قرآن را به زبان عربى در دو قسمت جداگانه بيان كرده است.

  • تاريخ القرآن (محمدحسین علی صغیر) نوشته محمدحسین علی صغیر، کتابی است در موضوع تاریخ قرآن کریم، ‌که به‌صورت تفصیلی و در ابعاد گوناگون به تحلیل تاریخی موضوعاتی چون وحی در قرآن، نزول قرآن، جمع‌آوری قرآن، قرائات قرآن، شکل قرآن و سلامت قرآن از تحریف، پرداخته است.


  • تاريخ القرآن (شاهین) تألیف عبدالصبور شاهین، از جمله آثار معاصر پیرامون تاریخ علوم قرآن است که در آن موضوعات مختلفی چون مسئله حروف هفت‌گانه [حدیث الأحرف السبعة]، کتابت قرآن، قرائات شاذ و تحدی مورد بررسی قرار گرفته است.  • تاریخ قرآن (ترجمه سیدی) ترجمه «تاريخ القرآن» عبدالصبور شاهین، از جمله آثار معاصر در موضوع علوم قرآن است که در آن مباحث مختلفی چون شیوه گردآوری و کتابت قرآن و قرائات شاذ مطرح شده است. ترجمه این اثر به قلم سید حسین سیدی و تحقیق آن توسط هادی بزدی ثانی انجام شده است.